Σας ενημερώνουμε ότι στο 2ο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής που θα πραγματοποιηθεί στις 30 & 31 Μαρτίου, υπάρχει η δυνατότητα να παρευρεθούν σε αυτό μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής με την ιδιότητα του «Παρατηρητή».
Παρακαλούνται οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων του Κινήματος Αλλαγής να αποστείλουν στο email synedriokinimaallagis@gmail.com λίστα με τους ενδιαφερόμενους να παραστούν στο Συνέδριο μας με την ανωτέρω ιδιότητα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 22:00.
Στο email αυτό θα πρέπει για τους ενδιαφερόμενους να παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο & Πατρώνυμο
  • Κινητό τηλέφωνο & email

Η διαδικασία διαπίστευσης των «Παρατηρητών» του 2ου Συνεδρίου (θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος για μέρες και ώρες), θα συνοδεύεται από την καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με 3 ευρώ.