Η Ώρα του Δημάρχου

Ένταξη Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε η πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 115.200,00€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ιδρύονται σε Δήμους. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου