Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Enterprise Europe Network: 15 χρόνια δίπλα στις μικρές επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες

Το 2023 το Enterprise Europe Network συμπληρώνει 15 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Για να τιμήσουν την επέτειο, οι συνεργάτες του Δικτύου σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν μαζί με κάποιες από τις 4,2 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις που έχουν βοηθήσει να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς. Ποιους έχει βοηθήσει το Δίκτυο; Δραστήριοι στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες, δικτυωμένοι σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από 450 οργανισμοί – μέλη του Δικτύου βρίσκονται στην