Η ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας Α.Ε. ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ και συμμετέχοντας ενεργά στην διευκόλυνση του επιβατικού κοινού στην εξάσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει την χορήγηση έκπτωσης 25% επί των ισχυουσών τιμών των κανονικών εισιτηρίων, για το χρονικό διάστημα από 5 έως 9 Ιουλίου 2019 των προσεχών Εθνικών εκλογών που θα γίνουν την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 και μόνο για τις Διανομαρχιακές μετακινήσεις.

Η παρεχόμενη έκπτωση αφορά τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, Εφόρους και Εκλογείς που θα μετακινηθούν, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους (δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο ή Βιβλιάριο Υγείας εκδιδόμενο από το Ελληνικό Κράτος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 2710 222 560