Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδών Ιστορικού Κέντρου Τρίπολης» μεταξύ του Δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή και της αναδόχου εταιρείας «Vasartis S.A».

Με το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 575.000,00 ευρώ και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου θα υλοποιηθούν εργασίες ανάπλασης οδών στο ιστορικό κέντρο της Τρίπολης (Δαρειώτου στο σύνολό της, Αποστολοπούλου, Κ. Παλαιολόγου και Βύρωνος).

Πλέον μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει άμεσα στην έναρξη των εργασιών που προβλέπονται στην σύμβαση.