Τρίπολη: Αναβάλλεται λόγω της βροχής η σημερινή προβολή ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού κέντρου
Τρίπολη: Αναβάλλεται λόγω της βροχής η σημερινή προβολή ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού κέντρου
Αναβάλλεται λόγω της βροχής η σημερινή προβολή ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού κέντρου.. Θα υπάρξει ανακοίνωση για την νε ημερομηνία προβολής
Τρίπολη: Αναβάλλεται λόγω της βροχής η σημερινή προβολή ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού κέντρου
Αναβάλλεται λόγω της βροχής η σημερινή προβολή ταινίας στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού κέντρου.. Θα υπάρξει ανακοίνωση για την νε ημερομηνία προβολής