Τοποθέτηση Διευθυντών στα Δημοτικά Σχολεία της Αρκαδίας
Τοποθέτηση Διευθυντών στα Δημοτικά Σχολεία της Αρκαδίας
Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας ανακοίνωσε ότι:

Τοποθετούμε ως Διευθυντές/ντριες στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Αρκαδίας τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς, ύστερα από πρόταση του οικείουΤοπικού Συμβουλίου Επιλογής, όπως διαμορφώθηκε με την αριθμ.

13/13-04-2023 Πράξητου, ως ακολούθως:

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/639374220-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82-2023.pdf?_t=1681899625|100%800|google}