Η προοπτική δημιουργίας ενός Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου – Open Mall στο Λεωνίδιο, ανοίγεται μέσα από την τριμερή  συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Πάρνωνα»

 

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας « Πάρνωνα» Α.Ε Ο.Τ.Α, κ. Μαρίνος Μπερέτσος υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την άψογη μακροχρόνια συνεργασία τους.

Το εν λόγω μνημόνιο αφορά την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Στην εν λόγω πρόταση το Επιμελητήριο θα λειτουργήσει ως Συνδικαιούχος και θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας και την Αναπτυξιακή «Πάρνωνα», ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων που ως στόχο έχουν την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της αγοράς του Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών, μετατρέποντας το κέντρο του Λεωνιδίου σε «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου».