Τὸ Φιλανθρωπικὸ Πρόγραμμα « ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ », σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 16 Ἀπριλίου 2020 δέχθηκε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγενῆ προσφορὰ ἱκανῆς ποσότητας τροφίμων ἐκ διαφόρων Τριπολιτῶν οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε τρόπο στηρίζουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας διὰ μέσου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →