Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει τους δημότες του, καταναλωτές της ΔΕΗ με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο για χορήγηση ειδικού επιδόματος για πληρωμή των οφειλών και επανασύνδεση, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018.

Με την υπ. αριθμ. 3044/16-5-2018 απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Γιαννόπουλου συγκροτήθηκε η ειδική επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας και αποτελείται από:

1) Την κ. Διαμαντοπούλου Μαρίνα, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), ως εκπρόσωπο του Δήμου Γορτυνίας με αναπληρωτή τον κ. Σφυρή Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο.

2) Τον κ. Μιαούλη Χαράλαμπο, εκπρόσωπο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ)

3) Τον κ. Παναγιώταρο Παναγιώτη εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με αναπληρωτή τον κ. Σταθά Κωνσταντίνο.

Συντονίστρια της επιτροπής ορίστηκε η κ. Πέτρου Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Γορτυνίας.

Η επιτροπή θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, θα χορηγεί το ειδικό βοήθημα και θα δίνει άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού βοηθήματος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει:

Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.

 

Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ, (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018).

 

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

 

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τον δικαιούχο σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Δήμος Γορτυνίας: 2795360313

ΔΗ.Κ.Ε.Γ.: 2797022700