Σήμερα 14-10-2020 οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ ἐν Τριπόλει καταστήματος «SUPER MARKET Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» προσέφεραν εἰς τό Φιλανθρωπικόν Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» τρόφιμα διά τούς ἐν ἀνάγκαις εὑρισκομένους ἀδελφούς μας.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →