Η Τροχαία απαγόρευσε τη διέλευση οχημάτων στους εξής δρόμους του Δήμου Τρίπολης λόγω συσσώρευσης υδάτων :

Πέλαγος – Παρόρι
Πέλαγος – κτηνιατρείο
Θωμά Παμπούκη