Εκδόθηκε η απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020. Με την συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται κανόνες λειτουργίας για την τήρηση αποστάσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →