Καλοκαιρινός οδηγός Πρώτων Βοηθειών στην Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Καλοκαιρινός οδηγός Πρώτων Βοηθειών στην Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης
Καλοκαιρινός οδηγός Πρώτων Βοηθειών – Το φαρμακείο των Διακοπών, την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 και ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κ.
Βιβλιοθήκης Τρίπολης.
#εκδηλωση