ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ