Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Στάδιο Τεγέας
Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Στάδιο Τεγέας
Η Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Στάδιο Τεγέας.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ

#Εκκλησία #ΕΟΡΤΗ #ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Στάδιο Τεγέας
Η Εορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Στάδιο Τεγέας.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ

#Εκκλησία #ΕΟΡΤΗ #ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ