Στην τελική φάση φαίνεται ότι βρίσκονται οι διαδικασίες για την πολύ αναμενόμενη προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ Κατ Όίκον», μετά από αναμονή 2 ετών.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναμένουν χιλιάδες ιδιώτες προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους και να ελαχιστοποιήσουν τα ετήσια λειτουργικά έξοδα λόγω της κακής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σύμφωνα με τα όσα έχουν εξαγγείλει κατά καιρούς και αφήσει να διαρρεύσουν κύκλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, (επίσημη προκήρυξη ακόμη δεν υφίσταται) το πρόγραμμα θα αφορά ιδιώτες που έχουν στην κατοχή τους διαμέρισμα ή μονοκατοικία αλλά και συνολικά πολυκατοικίες. Στόχος είναι η αύξηση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ώστε να ενισχυθούν μέσω των παρακάτω επεμβάσεων :

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (εξωτερική ή εσωτερική)
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ). Ενδεικτικά επιδοτείται η εγκατάσταση φυσικού αερίου (γενικός και ατομικός) , αντλίας θερμότητας, ενεργειακά τζάκια, ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.α.

Δαπάνες Ενεργειακού Συμβούλου και έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ)

Προϋποθέσεις Επιδότησης

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα χρειάζεται να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Η κατοικία να είναι κύρια, να υφίσταται νόμιμα και η ενεργειακή της κλάση να είναι μικρότερη από Δ, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ.

Η αίτηση αφορά μία ιδιοκτησία ανά δικαιούχο

Σε περίπτωση πολυκατοικίας αυτή θα πρέπει να έχει χρήση κυρίως ως κατοικία και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) θα αφορά το σύνολο της πολυκατοικίας

Όρια προϋπολογισμού και μέγεθος επιδότησης

Ο προϋπολογισμός των εργασιών για τις οποίες θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 25.000€. Ένα μέρος θα καλύπτεται από το πρόγραμμα, αναλόγως του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος (πίνακας 1) και το υπόλοιπο είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ιδία κεφάλαια. (Ο πίνακας είναι βασισμένος σε πληροφορίες και όχι βάση κάποιου επίσημου κανονισμού.)

Διαδικασία Επιδότησης

Γενικότερα, με βάση όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς και λαμβάνοντας υπόψη ό,τι ίσχυε στο παλαιότερο πρόγραμμα η διαδικασία θα ξεκινάει με ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου, ώστε να γίνει προέλεγχος επιλεξιμότητας. Στη φάση αυτή ο δυνητικός δικαιούχος θα δηλώνει το τυχόν πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να λάβει δάνειο, μόνο εφόσον δεν διαθέτει ιδία κεφάλαια (Δεν είναι υποχρεωτικό το δάνειο!). Εφόσον εγκριθεί η αίτησή του τότε θα πρέπει να εκδοθεί το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Με βάση το Πιστοποιητικό αυτό δηλώνονται οι επιθυμητές εργασίες και δαπάνες που απαιτούνται ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά η οικία. Σε περίπτωση δανείου γίνεται λήψη του δανείου και αποπληρώνονται μερικώς οι εγκαταστάτες. Στη συνέχεια, με τη λήξη των παρεμβάσεων διενεργείται δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση-Πιστοποιητικό η οποία θα επιβεβαιώσει την εκπλήρωση των ενεργειακών στόχων που ετέθησαν και τότε θα γίνει η λήψη της δημόσιας επιχορήγησης που αναλογεί.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού εξόφλησης των επαγγελματιών οι οποίοι καλούνται να εκδώσουν παραστατικά, καταβάλλοντας τις νόμιμες κρατήσεις και τον ιδιαίτερα βαρύ ΦΠΑ για να αποπληρωθούν απλά αργότερα… Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την εφαρμογή του παλαιότερου προγράμματος και έγινε η αιτία πολλοί επαγγελματίες να κάνουν να πληρωθούν για μήνες και, ουσιαστικά, να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τις παρεμβάσεις.

Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι καθίσταται επιτακτική η παροχή υπηρεσιών από Εξειδικευμένο Ενεργειακό Σύμβουλο (δαπάνη που επιδοτεί το πρόγραμμα) ο οποίος και θα αναλάβει την καθοδήγηση της διαδικασίας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα περικοπής δαπανών ή και ακόμη απώλειας της δημόσιας επιχορήγησης λόγω παραλείψεων. Όμως ευθύνη έχει ο ιδιώτης να απευθυνθεί σε επαγγελματίες αδειούχους ενεργειακούς συμβούλους, πιστοποιημένους, προαιρετικά, για την ποιότητά τους από φορείς πιστοποίησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  και να μην μπει στη λογική της επιλογής αμφιλεγόμενων ατόμων τη λογικής «τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε». Δυστυχώς τα παραδείγματα είναι αρκετά καθώς και η ζημιά που υπόκεινται οι ιδιώτες/επενδυτές όταν συνεργάζονται με αμφιβόλου ειδικότητας και εμπειρίας άτομα.

Δωρεάν χρήση λογισμικού Ενεργειακής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Βέλτιστων Παρεμβάσεων

Οι Μηχανικοί της ABEC LP έχουν αναπτύξει ένα εξειδικευμένο λογισμικό, μοναδικό στο είδος του, για την ενεργειακή αξιολόγηση της οικίας σας, πάνω σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ΤΟΤΤΕΕ & CIBSE). Με το ΕΜΟ Software Platform ( http://abec.gr/emo/ ) μπορείτε να αξιολογήσετε την τωρινή ενεργειακή κατάσταση του διαμερίσματος ή της  μονοκατοικίας, για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και οποιοδήποτε τύπο οικίας (ισόγειο, ενδιάμεσος όροφος κτλ). Εισάγετε τις  παραμέτρους του κτιρίου  (τετραγωνικά, ύπαρξη θερμομόνωσης, κατάσταση κουφωμάτων κτλ) με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία καθώς και τι χρησιμοποιείτε για ψύξη/θέρμανση. Το λογισμικό ΕΜΟ ( http://abec.gr/emo/ ) μας υπολογίζει αυτόματα την ενεργειακή κατάσταση της κατοικίας σας εντελώς δωρεάν, εκτιμώντας πόσα χρήματα ξοδεύετε στην παρούσα κατάσταση. Επιπλέον, ανάλογα τις παρεμβάσεις που θα επιλέξετε υπολογίζει την ετήσια εξοικονόμηση τόσο σε ενέργεια όσο και σε χρήματα. Μια πρωτοποριακή του παράμετρος είναι η δυνατότητα που σας δίνει να ορίσετε πόσα χρήματα θέλετε να δαπανήσετε και η πλατφόρμα επιλέγει για εσάς ποια παρέμβαση (με αυτά τα χρήματα) θα είναι πιο αποτελεσματική.