Εμμανουήλ Σκαντζός | Παρευρέθηκε στην υπογραφή σύμβασης «Ύδρευση Μουρτζιάς Χρυσοβιτσίου Δήμου Τρίπολης»
Εμμανουήλ Σκαντζός | Παρευρέθηκε στην υπογραφή σύμβασης «Ύδρευση Μουρτζιάς Χρυσοβιτσίου Δήμου Τρίπολης»
Σήμερα 28-04-2023 ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αρκαδίας Εμμανουήλ Σκαντζός παρευρέθηκε στην υπογραφή σύμβασης

μεταξύ του Δημάρχου Τρίπολης κ.Τζιούμη και του αναδόχου για το έργο με τίτλο «Ύδρευση Μουρτζιάς Χρυσοβιτσίου Δήμου Τρίπολης » προϋπολογισμού 400.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω ΤΑΠΤοΚ.

#ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_ΣΚΑΝΤΖΟΣ