Σας καλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα

7 μ.μ., στα Εντευκτήρια του Ομίλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

β) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

γ) Διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων (Δ.Σ. και Εξ. Επιτρ.)

 

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, τα μέλη του Ομίλου, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εκλογές, θα πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Εύη Μεντή, μέχρι τη Δευτέρα, 17  Δεκεμβρίου 2018.

ΣΗΜ. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε στις 19-12-2018 και ατομικές προσκλήσεις δε θα σταλούν.