Σε μία σημαντική δωρεά προχώρησε ο κ. Χρήστος Καπλάνης στον Δήμο Τρίπολης, για το 50% ενός ακινήτου στη συμβολή των οδών Εθνομαρτύρων και Φωτάκου.

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης είπαν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κ. Καπλάνη για αυτή τη γενναιόδωρη απόφασή του να δωρίσει το παραπάνω ακίνητο στο Δήμο Τρίπολης.

«Ομόφωνα το ΔΣ του Δήμου Τρίπολης αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς στο Δήμο Τρίπολης της παραπάνω ιδιοκτησίας, ήτοι: το 50% αδιαιρέτως οικοπέδου επιφάνειας 431,80 τ.μ., στη συμβολή των οδών Εθνομαρτύρων 27 και Φωτάκου (Ο.Τ. 195) της Δ.Κ. Τρίπολης, μετά του επ’ αυτού κτιρίου, αποτελούμενο από ισόγειο συνολικής επιφάνειας 178,30 τ.μ., που περιλαμβάνει τρία (3) καταστήματα και μία (1) αποθήκη, και οικία α’ ορόφου επιφάνειας 146,66 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω κτίριο δυνάμει του υπ’ αριθ. 630/Β/30-08-1988 ΦΕΚ έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, και αποδεχόμενη τη βασική προϋπόθεση, της δωρεάς του κ. Καπλάνη Χρήστου, ο Δήμος Τρίπολης να μην προβεί ποτέ στην πώληση, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των δωρούμενων δικαιωμάτων της ως άνω ιδιοκτησίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ  κ.Κακλαμάνος:

Κατόπιν τούτων, “θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες στον δωρητή κ. Χρήστο Καπλάνη για τη ανωτέρω αξιέπαινη, ευγενική και εξαιρετικά τιμητική για την πόλη μας απόφασή του να δωρίσει στο Δήμο Τρίπολης, ένα κτίριο κόσμημα, επίσημα χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης. Ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης όπως η δική σας, επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος, σπανίζουν στις μέρες μας, αλλά αποτελούν λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Σε μία δύσκολη εποχή ατομικών συμφερόντων, εσείς αποδεικνύετε ότι οι αξίες της κοινωνικής συνείδησης και της προσφοράς είναι ακόμη ζωντανές και ελπιδοφόρες.”

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τέτοιες ενέργειες κοινωφελούς εμβέλειας να τυγχάνουν της αναγνώρισης και διαχείρισης που τους αρμόζει.’