Γιώργος Καμπύλης: Ολοκληρώσαμε τη διανομή τροφίμων, σε ενενήντα οικογένειες επιπλέον των δικαιούχων του ΤΕΒΑ, στο Δήμο μας.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →