Με την 1/9-10-2018 ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών της παράταξης «Τρίπολη – Πρωτεύουσα του Μοριά» διαγράφηκε από την παράταξη ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Βόσνος για αντιδεοντολογική συμπεριφορά προς την παράταξη.