Η ΔΕΥΑΤ προσλαμβάνει βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1112/02-06-2020 ανακοίνωσης της, επτά (7) άτομα για την κάλυψη των εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →