Δείτε Ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (vid)
Δείτε Ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (vid)
Τακτική Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr), σήμερα Τρίτη 09 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30, στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφασή…

1.

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Τρίπολης/Άστρους προς Άγιο Γεώργιο – Βάθεια». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

2. Έγκριση πρόθεσης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Πρόεδρος Δ.Σ.

3. Επαναυποβολή Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» της Πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5130666 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

4. Χορήγηση 1ης παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στην Κοινότητα Σίταινας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

5. Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση κατασκευής και εγκατάστασης πέργκολας, στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Αγίου Πέτρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία του Δημοτικού γηπέδου Άστρους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δαλιάνης Ιωάννης – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

8. Ανανέωση σύμβασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

9. Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

10. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κτιρίου στη θέση «ΚΟΥΤΡΙ» του οικισμού Αγίου Ιωάννη – σύσταση χρησιδανείου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης περί επιβολής κυρώσεων – σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού κοιμητηρίων – στην Κοινότητα Ωριάς. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

12. Καθορισμός χώρου μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας – αυτοκινούμενης ή μη – στη θέση «ΜΥΛΟΣ» της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

14. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας, για την εγκατάσταση δικαιούχων σε χώρους εκτός της προβολής όμορων καταστημάτων στον αιγιαλό και εκτός των χώρων που παραχωρήθηκαν για την τοποθέτηση καντινών, για την άσκηση δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Αντιδήμαρχος

15. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

16. Περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού (Γ & Δ έτους 2022 και Α έτους 2023), του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

17. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έτους 2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπουρολιάς Παναγιώτης – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

18. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

19. Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

#LIVE #VIDEO #ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ #ΒΟΡΕΙΑ_ΚΥΝΟΥΡΙΑ