Δήμος Τρίπολης | Το πρόγραμμα Μάϊου για την Κινητή Μονάδα
Δήμος Τρίπολης | Το πρόγραμμα Μάϊου για την Κινητή Μονάδα
Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει το πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας για τον Μάιο 2023.

progr

#ΚΙΝΗΤΗ_ΜΟΝΑΔΑ #ΚΕΝΤΡΟ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δήμος Τρίπολης | Το πρόγραμμα Μάϊου για την Κινητή Μονάδα
Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει το πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας για τον Μάιο 2023.

progr

#ΚΙΝΗΤΗ_ΜΟΝΑΔΑ #ΚΕΝΤΡΟ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ