Ο Δήμος Τρίπολης, στα πλαίσια  εφαρμογής του Ν. 4611/2019 «Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ  α΄ βαθμού» ανακοινώνει ότι οφειλές που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους που τις επιβαρύνουν.

Λόγω του ευνοϊκού χαρακτήρα της ρύθμισης, καλούμε τους Δημότες μας να προσέλθουν στο Δημαρχείο οδός Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης μέχρι 28/06/2019 και να καταθέσουν:

  1. Δήλωση για την ακίνητη περιουσία τους (οικόπεδα που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ και κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ ) , προκειμένου να βεβαιωθεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π.) για το διάστημα 2014 – 2019.
  2. Περιοδικές δήλωσης Φ.Π.Α. προκειμένου να βεβαιωθεί το τέλος παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

Εν συνεχεία ο οφειλέτης με αίτηση του στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου ( μέχρι 17/09/2019 ) μπορεί να καταβάλει την οφειλή του εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή των προστίμων ή σε μηνιαίες δόσεις με κατώτερο ποσό 20,00 € , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.

Τηλέφωνο: 2713600463