Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο εφαρμογής του N. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), ανακοινώνει την παράταση της ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021.

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →