Δήμος Β. Κυνουρίας | Εκ νέου διακήρυξη για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Ανοιχτής Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων
Δήμος Β. Κυνουρίας | Εκ νέου διακήρυξη για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Ανοιχτής Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. διακηρύττει ότι εκτίθεται εκ νέου σε φανερή, μειοδοτική και προφορική διαδικασία, για την μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) για την στέγαση του Κέντρου Ανοιχτής Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων (Κ.
Α.Ε.Η.).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλουν στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Tο πλήρες κείμενο της διακήρυξης:

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/ek-neoy-diakiryxi-proedroy-gia-tin-misthosi-ktirioy-toy-k.a.e.i.-._.pdf?_t=1686217501|100%|800|native}

#ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ #ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ