Δήμος Β. Κυνουρίας | Διακοπή υδροδότησης και κυκλοφορίας λόγω εργασιών ΔΕΥΑΒΚ
Δήμος Β. Κυνουρίας | Διακοπή υδροδότησης και κυκλοφορίας λόγω εργασιών ΔΕΥΑΒΚ
Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας ενημερώνει ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή «Ρουσσιές» πλησίον της επιχείρησης « Σούρσος», Οικοδομικά Υλικά και Εργαλεία, θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις γύρω οικίες και θα παραμείνεικλειστός ο δρόμος που διέρχεται έμπροσθεν της επιχείρησης…

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάστασή της υδροδότησης και της διέλευσης των οχημάτων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία.

#ΔΙΑΚΟΠΗ_ΝΕΡΟΥ