Διαβάζοντας πριν λίγες μέρες δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής αναφορικά με υπογραφή συμβάσεων δύο έργων της ΠΕ Αρκαδίας και συγκεκριμένα «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Ράχες-Χώρα-Νιχώρι  Δ.Γορτυνίας»  και «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Κολλίνες-Αγία Βαρβάρα-Πελλάνα» προέκυψε ένα ερώτημα. «Τι σκοπό είχε η ανάρτηση και η δημοσίευση και μάλιστα με φωτογραφία που έδειχνε τον Περιφερειάρχη να υπογράφει το συμφωνητικό παρουσία των εργολάβων-αναδόχων»;

Αν είχε ενημερωτικό σκοπό ήρθε πολύ καθυστερημένα γιατί οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι γνώριζαν για τα έργα, όταν τα είχαν ζητήσει και εντάχθηκαν, ψηφιζόμενα στο Περιφερειακό Συμβούλιο επί Περιφερειακής Αρχής Πέτρου Τατούλη.

Αν όμως είχαν σκοπό να αποδείξουν ότι εργάζονται και αυτό είναι έργο τους, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία και δείχνει την άγνοια που τους διακατέχει όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, όταν η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί την τελευταία, τυπική και χωρίς καμία προσπάθεια πράξη για την πραγματοποίηση ενός έργου.

Τους ενημερώνω λοιπόν ότι οφείλουν να γνωρίζουν πως της υπογραφής προηγούνται πολλά χρονοβόρα και επίπονα βήματα. Τα βήματα αυτά κάποιοι άλλοι προσπάθησαν και τα έκαναν.

Αυτά προς ενημέρωση τους καθώς και προς ενημέρωση των φίλων αναγνωστών, γιατί έπονται πολλά ακόμα έργα στα οποία απομένει μόνο η υπογραφή.

Στάδια υλοποίησης ενός δημοσίου έργου από την Περιφέρεια- Η υπογραφή είναι η τελευταία πράξη σε μία χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία

1.       Αίτημα από την Τοπική Κοινωνία για αναγκαιότητα του έργου ή διαπίστωση της ανάγκης από εμάς ή τις υπηρεσίες.

2.       Εξασφάλιση πίστωσης από Διεύθυνση Προγραμματισμού Περιφέρειας (βασική προϋπόθεση  «δη δει χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν»).

3.       Ψήφιση από Περιφερειακό Συμβούλιο.

4.       Ανάληψη δαπάνης και δέσμευση πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

5.       Σύνταξη τεχνικής μελέτης και τεχνικού δελτίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

6.       Περιβαλλοντική αδειοδότηση.

7.       Άδεια από Δασαρχείο ή Αρχαιολογική Υπηρεσία αν απαιτείται.

8.       Έγκριση μελέτης και τευχών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

9.       Κλήρωση από Σύλλογο Μηχανικών Περιφέρειας για σύνθεση επιτροπής δημοπράτησης.

10.   Καθορισμός και δημοσίευση στα τοπικά μέσα ημερομηνίας δημοπράτησης.

11.   Δημοπράτηση έργου.

12.   Αναμονή για πιθανές ενστάσεις.

13.   Σύνταξη πρακτικού δημοπράτησης.

14.   Αποστολή στην Οικονομική Επιτροπή για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Α’ Φάση

15.   Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής οριστικού αναδόχου. Β’ Φάση

16.   Έγκριση από Επίτροπο ή από Ελεγκτικό Συνέδριο ανάλογα του ποσού του έργου.

17.   Αίτημα στον ανάδοχο για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (ΤΣΜΕΔΕ)

18.   Έλεγχος ισχύς δικαιολογητικών από την κληρωθείσα τριμελή επιτροπή μηχανικών.

19.   Εγγυητική επιστολή αναδόχου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα ανάλογα με προϋπολογισμό έργου.

20.   Πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης

 Όλα τα παραπάνω στάδια αναρτώνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

21.   Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη και τον ανάδοχο της σύμβασης.

Αυτό έκανε ο κ. Νίκας!!!  Θυμίζοντας την ελληνική παροιμία «Κάποιος έβαλε μια πρόκα και το παίζει μάστορας»

Θα είναι το λιγότερο θράσος να επαναλάβει το ίδιο η νέα Περιφερειακή Αρχή, θριαμβολογώντας μάλιστα, ότι κατόρθωσε να βάλει υπογραφές. Αυτό που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να υλοποιήσει τα έτοιμα έργα, γιατί ο Χειμώνας έρχεται και ως γνωστόν ειδικά στην Αρκαδία δεν δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν έργα.

Επίσης να σταματήσει ο κ. Νίκας τους λεονταρισμούς για κατάργηση σημαντικών έργων, προκαλώντας ανησυχία και απογοήτευση στις τοπικές κοινωνίες. Του επαναλαμβάνω πως τα έργα που θεωρεί μικρά είναι μεγάλα έργα για τις μικρές κοινότητες και ιδιαιτέρως αναγκαία.

Να θυμάται τέλος πως για να ακυρώσει κάποιο έργο απαιτείται ψήφιση από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Και επειδή εμείς δουλεύαμε έχετε να βάλετε πολλές υπογραφές ακόμα κ. Νίκα!.

Βαγγέλης Γιαννακούρας