Σε κείμενο του  Δ. Μαρωνίτη, πανεπιστημιακού δάσκαλου και αρθρογράφου στο Βήμα της Κυριακής, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2009, στην στήλη του Απολίτιστα Μονοτονικά, με τίτλο Παιδεία και Εκπαίδευση (4) εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των εφετινών Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.