Απ τα σχολικά βιβλία της ΧΟΥΝΤΑΣ…
Αφιερωμένο σε όψιμους πατριώτες και Μεγαλοαλεξανδριστές