Αποτελέσματα για τις θέσεις γιατρών στα Κέντρα Υγείας της Αρκαδίας
Αποτελέσματα για τις θέσεις γιατρών στα Κέντρα Υγείας της Αρκαδίας
Οριστικά αποτελέσματα της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.9449/15-02-2023 απόφασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΓΝ – ΚΥ, ΚΥ

ΚΥ – ΠΠΙ – ΠΙ – ΕΠΙ

ΤΥΠΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΠΙ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

14/01/23

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

12/12/22

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

18/12/22

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΠΙ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87)

16/12/22

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

10/09/22

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΠΙ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

12/12/22

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

14/02/23

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΠΙ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 73/Α/87) ΠΔ 131)

01/02/23

Γ ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΠΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓΟΝΟ (ΦΕΚ 732/Β/89)

04/01/23

Τα Οριστικά Αποτελέσματα:

{pdf=https://www.pna.gr/images/pdf/%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%202%CE%BF%CF%82%202023%20%281%29%20signed.pdf?_t=1680685898|100%|800|google}