Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ στο πλαίσιο της συνεχούς και διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών και συνδρομητών της σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της και με αταλάντευτο γνώμονα την διασφάλιση του πολυτίμου αγαθού της Δημόσιας Υγείας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σύμφωνα με δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Μον/λους Πλημ/κειου Τρίπολης, κρίθηκαν αθώοι ,ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ κ. Γεώργιος Καρώνης και ο υπεύθυνος του βιολογικού καθαρισμού κ. Παν. Κοτσιώνης , οι οποίοι μετά από σχετικό έλεγχο των Αρμόδιων Αρχών είχαν κατηγορηθεί για μη σύννομη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και για υποβάθμιση του περιβάλλοντος .

Αποδείχθηκε στα Δικαστήρια και επικυρώθηκε με τις δυο αθωωτικές αποφάσεις ότι ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ή ΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καθώς οι τιμές των μετρήσεων των δειγμάτων που έλαβαν οι αρμόδιοι ελεγκτές ήταν όχι απλά εντός των νομίμων ορίων άλλα πολύ κάτω από αυτά.  Η απόδοση της επεξεργασίας των λυμάτων ήταν εξαιρετικά υψηλή, μεγαλύτερη του 99% , καθώς το BOD5 βρέθηκε μικρότερο από 1 mg/lt όταν το επιτρεπόμενο όριο της νομοθεσίας είναι 25 mg/lt, έτσι ώστε το περιβάλλον να προστατεύεται αποτελεσματικά, αποδεικνύοντας ότι η ΔΕΥΑΤ εφαρμόζει αυστηρή πολιτική προστασίας της Δημόσιας Υγείας , ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες.