Αγρυπνία στον Άγιο Τρύφωνα Τρίπολης για την Απόδοση του Πάσχα
Αγρυπνία στον Άγιο Τρύφωνα Τρίπολης για την Απόδοση του Πάσχα
Ιερά Αγρυπνία στον Άγιο Τρύφωνα Τρίπολης, την Τρίτη το Βράδυ 23 Μαίου 2023 και ώρα 9:00 – 12:30, δια την απόδοση της Εορτής του Πάσχα.

 ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΣΧΑ 2023

#Εκκλησία