«Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα».

(Feed generated with FetchRSS)

Διαβάστε το άρθρο εδώ →