Με αντικείμενό το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR Compliance 2016/679), πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 6.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων & Πιστοποιήσεων «Eurocert», για την ανταπόκρισή του στην πρόκληση του Επιμελητηρίου, να ενημερώσει επαγγελματίες και φορείς σχετικά με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων,  υπογράμμισε ότι η νέα νομοθεσία φέρνει πρακτικές αλλαγές στους χώρους εργασίας. «Αν δεν προσαρμοστούμε μπορεί να αποβεί πολύ επώδυνο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 2- 4% του ετησίου τζίρου.

Με αμείωτο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες – επαγγελματίες και φορείς παρακολούθησαν την αναλυτική παρουσίαση του εισηγητή κ. Θεοφανόπουλου για τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς και των ουσιωδών ενεργειών συμμόρφωσης, τις οποίες οφείλουν να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις εν όψει της εφαρμογής του την 25/5/2018.

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο, το οποίο αναδείχτηκε από την εισήγηση  του κ. Θεοφανόπουλου και το οποίο επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, είναι ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο πλαίσιο των Άρθρων 37 έως 39 του Κανονισμού 2016/679.

Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, καθώς και οι αρμοδιότητές του, είναι καθοριστικός ως προς την ορθή εφαρμογή, αλλά και τη διατήρηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς τον Κανονισμό, δεδομένου ότι τυχόν παραλείψεις ή λάθη είναι δυνατόν να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις και ποινές.

Η ύπαρξη σαφών κριτηρίων επιλογής από τις επιχειρήσεις  του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο σημείο αυτό ο Κανονισμός δεν παραπέμπει σε μονοσήμαντη διαδικασία επιλογής, αφήνοντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν, αξιολογώντας οι ίδιες τη γνώση και εμπειρία των υποψήφιων προς ορισμό Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων.

Κατά το τελευταίο μέρος των εργασιών της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ερωτήσεις και σχόλια στον εισηγητή.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr μπορείτε να κατεβάσετε τα υποδείγματα εργασιών και την παρουσίαση του κ. Θεοφανόπουλου.