Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αρκαδίας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τρουπής
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημητρόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τερζής
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Αθανασιάδης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Κολοκούσης
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων:  

Παναγιώτης Μαντάς

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων:  

Ιωάννης Μπουρτσουκλής

 

Στο Τμήμα Εμπορίου Πρόεδρος εξελέγη ο Δημήτριος Τσετσώνης και αναπληρωτής Πρόεδρου ο Σταύρος Σιάννας.

Στο Τμήμα Μεταποίησης Πρόεδρος παραμένει ο Δημήτριος Πετρόπουλος και αναπληρωτής Πρόεδρου ο Κωνσταντίνος Μπελδέκος.

   Στο Τμήμα Υπηρεσιών Πρόεδρος εξελέγη ο Παρασκευάς Κατσικερός και αναπληρωτής Προέδρου παραμένει  ο Ανδρέας Σύριος.

Στο μονοεδρικό Τμήμα Τουρισμού Πρόεδρος παραμένει ο Ιωάννης Σαμπράκος.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Τρουπής ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη της Διοίκητικής Επιτροπής για την αγαστή συνεργασία και την προσφορά τους στο Επιμελητήριο και στην επιχειρηματικότητα και είναι σίγουρος ότι το καλό κλίμα της άριστης συνεργασίας όλων θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας τους από τη θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Στα νέα μέλη εύχεται καλή επιτυχία στο απαιτητικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.